Tesink Telecom & Training

Verhuurvoorwaarden

Voor het behoud van onze apparatuur geldt er een aantal voorwaarden aanvullend op de algemene voorwaarden:

Privé personen:
Bij verhuur aan privé-personen zijn we genoodzaakt een borg te vragen van € 50,00 per apparaat, tevens vragen we dubbele legitimatie

Zakelijke huurders (hieronder vallen ook verenigingen en stichtingen):
Bij de eerste keer huren vragen wij om een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, een ondertekend exemplaar van de offerte en legitimatie van degene die de materialen ophaalt.

Als u regelmatig huurt zijn een ondertekende offerte en legitimatie voldoende.

Indien voor een juiste werking de inzet van vaste posten of steunzenders nodig is, dan worden deze door ons in overleg met u geplaatst (inclusief oprichten eventuele antennemasten). Overige middelen worden dan ook meteen mee afgeleverd. In deze gevallen is een ondertekende offerte en legitimatie van de contactpersoon benodigd.

Diefstal, vermissing of beschadiging

De huurder is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de ingehuurde middelen. In geval van diefstal, vermissing of beschadiging zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van de huurder. 
De huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de ingehuurde materialen. Het niet afsluiten van een dergelijke verzekering ontslaat huurder niet van het vergoeden van de ontstane schade aan verhuurder.

­